Kiemelt bejegyzés

1%

Ha még nem döntött adója 1%-ának felhasználásáról, gondoljon arra, hogy azzal a József Attila Társaság működését segítheti. A József Attil...

Rendkívüli közgyűlési meghívó 2016.

Meghívó
a József Attila Társaság Rendkívüli Közgyűlésére
Tisztelt Tagtársak!
A József Attila Társaság 2016. február 12-én, pénteken délelőtt 11 órai kezdettel Taggyűlést tart.
Helyszín: Petőfi Irodalmi Múzeum, 1053. Budapest, Károlyi utca 16. Erkélyes Terem
Napirendi pontok:
1.)        A Közgyűlés napirendjének ismertetése és elfogadása. A Közgyűlés a levezető elnöke, szavazatszámláló bizottsága és jegyzőkönyv-vezetője megválasztása.
2.)        Az Egyesület tevékenységi körének bővítése.
2./a.)    A felvenni javasolt tevékenységek ismertetése. Előadó: Tverdota György Elnök és Sárközi Éva Elnökségi Tag.
2./b.)    Szavazás.
3.)        Az Egyesület Alapszabályának módosítása a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről jogszabályi rendelkezéseinek alapján. A Polgári Törvénykönyv hatályba léptetéséről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény ( Ptké.) 11.§ (3) bekezdése alapján a civil szervezetek 2016. március 15. napját követően, csak az új Ptk. rendelkezéseinek megfelelő létesítő okirat alapján és az új Ptk. rendelkezéseinek megfelelően működhetnek. A civil szervezetek számára előírt létesítő okirat kötelező módosítás végső törvényi határideje 2016. március 15., tehát legkésőbb 2016. március 14. napjáig kell ezzel összefüggésben változás-bejegyzési kérelmet előterjeszteni a bíróságon.
3./a.)    A javasolt módosítások ismertetése. Előadó: Tverdota György Elnök és Sárközi Éva Elnökségi Tag.
3./b.)    Szavazás.
4.)        Az Egyesület számlavezető bankjának módosítása.
4./a.)    A javasolt módosítás indokainak ismertetése. Előadó: Tverdota György Elnök és Sárközi Éva Elnökségi Tag.
4./b.)    Szavazás.
5.) Egyéb ügyek. Előadó: Tverdota György Elnök

Tekintettel a napirendi pontok fontosságára, megjelenésére feltétlenül számítok!
Amennyiben a Közgyűlés határozatképtelennek bizonyul, úgy a meghívóban ismertetettel azonos napirendi pontokkal az ismételt Taggyűlést 2016. február 12-én, pénteken délelőtt 11 óra 30 percre hívom össze.
Budapest, 2016. február 3.
A József Attila Társaság Elnöksége nevében:

Tverdota György

Elnök

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése